Základní škola Židlochovice

Školní speciální pedagog

Bc. Alice Kadrnožková

školní speciální pedagog

alice.kadrnozkova@zszidlochovice.cz

mobil: 736 436 035

telefon: 547 425 425

 

Konzultace po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

 

Na ZŠ Židlochovice působím jako školní speciální pedagog. Věnuji se dětem se specifickými poruchami učení a výukovými obtížemi a provádím jejich reedukace.  Dále se jako etopedka věnuji také dětem s problémy a poruchami v chování a nabízím jim podporu a vedení v rámci individuální spolupráce. Rodičům žáků nabízím konzultace výukových i výchovných obtíží.

Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika se zaměřením na psychopedii a etopedii na pedagogické fakultě MUNI a nyní dokončuji navazující studium Speciální pedagogiky se specializací na jedince s poruchami chování a specifické poruchy učení. Působila jsem jako učitelka v mateřské škole a několik let jako asistentka pedagoga na základní škole. Lektorovala jsem také zájmové kroužky Věda nás baví.