Základní škola Židlochovice

Školní speciální pedagog

Mgr. Hana Kudličková

školní speciální pedagog - etoped 

e-mail: hana.kudlickova@zszidlochovice.cz, telefon: 547 425 425, mobil: 736 436 035

Konzultace po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

Na ZŠ Židlochovice působím jako speciální pedagog. Věnuji se dětem se specifickými poruchami učení a výukovými obtížemi a provádím jejich reedukace.  Dále se jako etopedka věnuji také dětem s problémy a poruchami v chování a nabízím jim podporu a vedení v rámci individuální spolupráce. Rodičům žáků nabízím konzultace výukových a výchovných obtíží.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku se zaměřením na tělesné a mentální postižení. V současnosti si doplňuji vzdělání dalším studiem speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě. Zároveň jsem od roku 2012  terapeutem metody EEG Biofeedback, který máme ve škole k dispozici, se kterým aktuálně pracuji podle metody Othmerových. Působila jsem několik let jako asistent pedagoga i na této základní škole. Dále se věnuji kroužku Lego WeDo.