Základní škola Židlochovice

Školní speciální pedagog, logoped

Mgr. Magdalena Snášelová

školní speciální pedagog, logoped

e-mail: magdalena.snaselova@zszidlochovice.cz 

telefon: 547 425 429, mobil: 603 561 449

Konzultace možné po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě. 

Na základní škole se jako školní speciální pedagog – logoped věnuji především dětem s narušenou komunikační schopností, ale i dětem s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi se individuální či skupinovou formou zaměřuji na zvládnutí případných obtíží a intervenci směřující k naplňování podpůrných opatření. Věnuji se také vedení logopedického kroužku. Potřebnou péči, konzultace či metodické vedení poskytuji dětem, jejich rodičům, ale i dalším pedagogickým pracovníkům.

Na Pedagogické fakultě MU jsem absolvovala studium Speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii a v rámci magisterského studia obor Logopedie. Pracovala jsem jako osobní asistentka pro osoby s poruchou autistického spektra, účastním se pobytů pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny a několik let jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole.