Základní škola Židlochovice

Školní speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Kateřina Houfková

školní speciální pedagog

e-mail: katerina.houfkova@zszidlochovice.czmobil: 603 314 481

Konzultace jsou možné po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě.

Na naší škole se jako speciální pedagog věnuji nejčastěji dětem se specifickými poruchami učení, ale i dalšími speciálními vzdělávacími potřebami (dětem s poruchami autistického spektra, lehkým mentálním postižením aj.). Provádím reedukace specifických poruch učení a intervence v oblasti deficitů dílčích funkcí. V těchto oblastech také poskytuji konzultace rodičům dětí. Metodicky podporuji pedagogické pracovníky při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuji adaptační programy pro prvňáčky, nabízím kroužky pro rozvoj dílčích funkcí (sluchové, zrakové vnímání, jemná motorika a grafomotorika apod.).

Na pedagogické fakultě MU jsem vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na děti s poruchami chování a specifickými poruchami učení a speciální pedagogiku pro učitele se zaměřením na děti s mentálním postižením. Působila jsem jako asistent pedagoga na základní škole, pracovala jsem několik let jako učitelka v mateřské škole. Věnovala jsem se také lektorování pohybových kroužků pro děti MŠ.