Základní škola Židlochovice

Školní výlet 6.E

Ve čtvrtek 1. 6. jsme vyrazili na dvoudenní výlet do Moravského krasu a okolí.

Naše putování začalo prohlídkou zámku v Rájci-Jestřebí, odkud jsme se vydali podél polí a lesem do Karolína. Po cestě nám přišel vhod rybníček, ve kterém jsme si zchladili nohy. Následovala cesta autobusem do Sloupu, ubytování v chatkách a prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní včetně známé jeskyně Kůlna, významného naleziště z doby kamenné. Večer jsme hráli společně hry, odpočívali a nabírali sílu na další den.

Ráno začalo rozcvičkou, po které nás čekala snídaně a osm kilometrů dlouhá túra lesem. Po cestě někteří z nás reptali, ale nakonec jsme všichni zdárně dorazili do cíle. Příjemným zakončením cesty pro nás byla vyjížďka lanovkou k propasti Macocha.

Unavení, ale spokojení jsme se autobusem a vlakem vrátili domů.

                                                                                           Mgr. Lenka Sklenářová a třída 6.E