Základní škola Židlochovice

Sněhuláci pro Afriku

Vážení žáci, učitelé a rodiče,

naše škola se rozhodla zapojit do projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro vaše děti.

Cílem této  jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne koncem  měsíce ledna, v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50Kč.

Akce proběhne v odpoledních hodinách, můžete se jí tedy přímo zúčastnit i vy. O stavbě sněhuláků byly informovány všechny  školy a školky na území České republiky, není proto vyloučeno, že se nám podaří vytvořit rekord v počtu sněhuláků postavených v jeden den .  Akce bude prezentována i v médiích, můžeme tak ukázat republice, že se školy umí spojit,  bavit a pomoci prospěšné věci. Seznam zapojených škol a bližší informace můžete nalézt na stránkách www.snehulaciproafriku.cz

Akce je ojedinělá, originální, nic podobného se zde ještě neuskutečnilo. Společnost Kola pro Afriku, o níž si bližší informace můžete přečíst na www.kolaproafriku.cz , shromažďuje v naší republice starší a nepotřebná kola od různých dárců. Těch se podařilo nasbírat již kolem 7000. Tato kola  jsou opravována a měla by se dostat dětem do Afriky, pro něž je to mnohdy jediný způsob, jak se dostat do školy. Projekt Sněhuláci pro Afriku by měl pomoci vydělat peníze na přepravu dalších kol do Afriky (1500 kol už tam tato společnost přepravila).

Chceme vás proto poprosit, abyste na akci nahlíželi stejně jako my a podpořili ji. 50Kč investovaných do sněhuláka, při jehož stavbě se vaše dítě pobaví, studenti se stmelí, utuží se v nich sociální cítění a snad i pocítí, že se zapojili do něčeho, co pomůže, je dobře investovaných 50Kč.  Navíc stavba sněhuláků proběhne i formou soutěže o nejoriginálnějšího sněhuláka.  Odměnu za pomoc charitativní akci získají i vylosované školy.

Pojďte tedy společně s námi pomoci dobré věci a podpořte své děti, neodmítejte jim darovat 50Kč na dobrou věc.  . Pojďme  právě takto paradoxně, protože  africké děti si sněhuláka ve své zemi  nikdy nepostaví, pomoci ke vzdělání dětem i tam, kde cesta do školy není každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem. 

Věříme, že Vás projekt zaujal a naši školu v jeho realizaci podpoříte.

Praktické informace

Termín: Až nasněží!

Někdy během února.

Včas se vše dozvíte a budete informováni.

 

 

Vyberte 50,- Kč a můžete postavit 1 sněhuláka pro Afriku.

Vyberete více, postavíte více, pomůžete více!!!

 

 

Třídy soutěží o největší počet sněhuláků (vybraných peněz).

Třídy nebo týmy stavitelů z tříd soutěží o nejoriginálnějšího sněhuláka.

Nejlepší oceníme.

Mluvčí třídy vybírá peníze a zapisuje jména dárců.

Jsou 2 možnosti:

A) Ve třídě se peníze vybírají za celek (1 sněhulák 50,- Kč, 2 sněhuláci 100,- Kč)

B) Anebo se ve třídě tvoří týmy pro stavbu jednoho sněhuláka za 50,- Kč.

Např. 5 kamarádů se složí po desetikoruně a budou stavět jednoho sněhuláka.