Základní škola Židlochovice

Soutěž Mladých zdravotníků

V pátek 5. května se uskutečnila v Brně – Černovicích městská soutěž Mladých zdravotníků. Pořadatelem byl Český červený kříž Brno. Naše škola se podobné soutěže účastnila poprvé, proto jsme byli zvědaví a plní očekávání, jak bude vše probíhat. Celkem bylo do obou kategorií přihlášeno 7 hlídek mladých zdravotníků. Jáchym Lazar byl dokonce zvolen jako zástupce všech soutěžících a na slavnostním nástupu přečetl za všechny slib o čestném soutěžení.

Do soutěže jsme vyslali dvě pětičlenná družstva, z 1. stupně žáky 4. a 5. ročníku, z 2. stupně žáky ze třídy 9. C. Soutěž zahrnovala 4 soutěžní stanoviště, na nichž byla naaranžována určitá situace se zraněnými osobami. Žáci měli za úkol zjistit rozsah zranění a poskytnout zraněným první pomoc a zavolat záchrannou službu. Děti z 1. stupně ošetřovali např. ránu na hlavě, krvácení z paže, střep zapíchnutý v dlani a bezvědomí se zástavou dechu a srdeční činnosti.

Družstva z 2. stupně řešila více zranění, např. krvácení z nosu, z paže, z hlavy, popáleniny, zraněný kotník a také ošetření člověka v bezvědomí s použitím nepřímé srdeční masáže.  Stejný úkol pro obě kategorie byl transport raněného pouze za použití vlastních sil.

Na místě byla také tři nesoutěžní stanoviště, kde se děti mohly seznámit s prací Policie ČR, hasičů a zdravotnické služby. Mohly si prohlédnout vybavení vozů a vyzkoušet si některé ochranné pomůcky všech záchranných složek.

I přes naši nezkušenost v podobné soutěži se obě naše družstva umístila na 4. místě a naši účast hodnotíme velmi pozitivně.

Mgr. Kateřina Pexová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA