Základní škola Židlochovice

NEJDELŠÍ VYHRÁVÁ

V pátek, dne 27. 1. 2017 bylo ve školní družině veselo. Proběhla celodružinová soutěž, která nejen bláznivě zněla, ale také tak probíhala. Cílem soutěže bylo vytvořit co nejdelší provaz z různých materiálů a jakýmkoliv způsobem ho spojit. Potom vymyslet a napsat, co nejdelší větu. Děti po zadání úkolu neztrácely ani vteřinu času a hned se velkou chutí pustily do díla. Akce to byla opravdu velkolepá. Všechny děti se snažily a také vytvořily díla, která jsou hodna veliké pochvaly. Ale jen nejlepší, ten, co vytvořil nejdelší provaz a nejdelší větu byl vítězem. Vítězem se stalo sedmičlenné družstvo s velitelem Tobiasem, které si odneslo diplom a odměnu. Všechny ostatní děti dostaly sladkou odměnu. Vychovatelky školní družiny mají velikou radost, že soutěž se dětem líbila a už připravují další.

                                                                         Jana Koupilová, vedoucí školní družiny