Základní škola Židlochovice

Soutěž o nejlepší logo

Od letošního září se na naší škole pomalu rozjíždí nový projekt Zdravě v hlavě. Jak už název napovídá, projekt má za úkol podpořit aktivity týkající se zdravého životního stylu, výživy, pohybu, ale i uvědomění si důležitosti vztahů mezi lidskou společností a přírodou.

Každý takový projekt by měl mít i svoji "tvář", a proto žáci sedmých ročníků vytvářeli návrhy na oficiální logo, které bude označovat různorodé aktivity týkající se právě tohoto projektu.

Ze 40 návrhů vybrala žákovská rada svým hlasováním ty nejlepší. Vítězné logo se stane oficiální předlohou pro grafické zpracování. Nejvíce hlasů získala od žákovské rady Michala Vaculová ze 7.E, na druhém místě se umístil Václav Matoušek ze 7.B a třetí příčku obsadilo logo Elišky Kahounové ze 7.B. Žákovská rada udělala pořadí deseti nejlepších návrhů. V galerii si můžete jednotlivé návrhy prohlédnout.

Všem žákům zapojeným do této aktivity moc děkuji. Nejlepší návrhy budou vystaveny a odměněny pochvalou. Děkuji také pedagogům Petře Jančové a Adamu Prášilíkovi a celé žákovské radě.

Mgr. David Kopeček  

  • 1. místo, Michala Vaculová, 7.E
  • 2. místo, Václav Matoušek, 7.B
  • 3. místo, Eliška Kahounová, 7.B