Základní škola Židlochovice

Spolupráce se SPŠCH

V letošním školním roce 2013/1014 se naše škola stala partnerskou školou projektu :
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v jihomoravském kraji.“  

V úterý  14. ledna 2014 proběhla v rámci hodin přírodopisu v sedmých ročnících první z přednášek vyučujících ze Střední průmyslové školy chemické v Brně na naší škole. Žáci se názornou formou seznámili s vybranými kapitolami botaniky a prohloubili si své znalosti o téma - Biologicky aktivní látky v rostlinách a Významná rostlinná a živočišná barviva. Obě lektorky,  jak PhDr. Marcela Helešicová, tak i Mgr. Jitka Hospodková na tato témata vytvořily zajímavé prezentace a doplnily je i o zajímavé pokusy s těmito látkami. Našim žákům se zpestření výuky velmi líbilo.

Mgr. Petr Dvorník