Základní škola Židlochovice

SPŠ chemická Brno

Fyzika se SPŠ chemickou, Vranovská Brno

Naše škola ve spolupráci se SPŠ chemickou, Vranovská Brno je zapojena do projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji". V rámci tohoto projektu již podruhé navštívili žáky osmých ročníků učitelé a žáci spolupracující střední školy. První návštěva proběhla 17.1.2014 a věnovala se elektrostatice, kterou se žáci zabývali doslova na vlastní kůži. Druhá návštěva se uskutečnila v pátek 14.2.2014 před jarními prázdninami. Náplní této přednášky bylo vlnění kolem nás. Žáci si názornou a zábavnou formou zopakovali poznatky o zvuku a světle a zhlédli řadu netradičních experimentů. Poslední aktivita v rámci spolupráce se uskuteční v závěru školního roku, tentokrát se vybraní žáci osmých tříd pojedou podívat do nově vybavené laboratoře na SPŠ chemické.