Základní škola Židlochovice

Stanovy spolku rodičů

Výbor Spolku oznamuje, že na webových stránkách ZŠ je zveřejněn návrh nových stanov Spolku. Prosíme rodiče o jejich přečtení a zaslání případných závažných připomínek na mailovou adresu Spolku do 10.12.2016. Na třídních schůzkách bude k dispozici podpisový arch = souhlas s novými stanovami.  Seznam bude následně použit pro administraci nutných právních změn dle platné legislativy, tj. stanov a názvu na Spolek. Předem děkujeme za spolupráci.

Spolek rodičů při ZŠ Židlochovice

Nové stanovy spolku rodičů při ZŠ Židlochovice