Základní škola Židlochovice

Stopovaná s rodiči na Výhon

Během celého týdne nám počasí přálo, a tak se v pátek 23. 10. mohla uskutečnit plánovaná stopovaná na Výhon. Akce však nebyla určena pouze dětem, pozvaní byli i rodiče. Skupiny dětí s rodiči se daly na cestu podle šipek směrem k Výhonu. Během sedmi stanovišť musely skupiny vymyslet krátký pokřik, zazpívat nahlas písničku, počítat a skákat po jedné noze, nasbírat několik druhů listů, vést slepce nebo z přírodnin vytvořit šipku směrem k severu. Děti si vyzkoušely indiánský běh, honěnou s rodiči a díky krásnému výhledu i orientaci ve svém okolí. Při závěrečném setkání se každá skupina přestavila svým pokřikem a všichni byli náležitě odměněni za snahu, výdrž a spolupráci. Samozřejmě i rodiče, kterým bychom chtěli poděkovat za účast a těšíme se na další společné odpoledne.