Základní škola Židlochovice

Strom svobody a lipová alej

V úterý 23.10. se v areálu naší školy konala výsadba lipové aleje a Stromu svobody. Na akci se podíleli žáci šestých a osmých ročníků, vybraní učitelé a město Židlochovice. Sazenice na výsadbu lipové aleje byly pěstovány pět let na školním pozemku a devět nejhezčích jsme zasadili u školy, aby v budoucnu tvořili stín a zázemí pro žáky. Strom svobody škola získala z Nadace Partnerství. Sázení Stromů svobody je celorepublikový projekt, do kterého se zapojila naše škola i město Židlochovice. V Židlochovicích najdete tedy dva takové stromy - u školy na Tyršova 611 a v dolní části náměstí u křižovatky.

Součástí celého programu byla i kulturní vsuvka. Paní ředitelka slavnostně "zalila" Strom svobody, vedla krátký proslov na téma vzniku samostatného českého státu a žáci si pod vedením Kateřiny Jakšové připravili pásmo poezie a písní.

Mgr. David Kopeček