Základní škola Židlochovice

Svatý Mikuláš – projekt ve 3.A

5.  a 6. prosince : Svatý Mikuláš ve 3.A
Staral se o sirotky, nemocné, vdovy i chudé - tak to byl Mikuláš - biskup, který se v roce 260 narodil ve městě Patra a po celou dobu svého života  pomáhal  všem, kteří  strádali. Dožil se 90 let a za svou celoživotní pomoc druhým byl  prohlášen za svatého. Nejen informace o Mikuláši, ale i  o spisovateli a ilustrátorovi Josefu Ladovi se děti dovídaly  během dvoudenního projektu.  Seznámily se s Ladovými díly i s jeho rodnou vesnicí Hrusice, kterou  si samy postavily. To byste nevěřili, jak je práce bavila.  Málem ani nepostřehly, že se u nás objevil   pan Mikuláš s čerty a andílky. Po pěkných básničkách byli všichni obdarováni Mikulášovou nadílkou.