Základní škola Židlochovice

Těšíme se na prázdniny

Dne 14. 6. se v družině konala čtenářská dílna. Děti byly rozdělené do svých oddělení, kde si společně měly možnost představit přinesené knížky. Některá oddělení se vydala ven na vzduch, jiná zůstala uvnitř. Kdo si knížku nedonesl, řekl ostatním, jakou knížku má rozečtenou nebo jakou by si přečíst chtěl. Následně jsme si vybrali knížku, ze které jsme si přečetli úryvek jednoho příběhu a poté se rozdělili na čtenáře a nečtenáře. Někteří si vyráběli komiks nebo malovali obrázek ke knize, jiní si samostatně četli svoji knížku. Děti se zájmem naslouchaly čtenářských příběhům ostatních a bylo zřejmé, že by si většinu knížek také rády přečetly.