Základní škola Židlochovice

Třídění odpadu

Od úterý 3. září byly do nejvíce využívaných společných prostor naší školy a vybraných kabinetů na budově Tyršova 611 rozmístěny kartonové papírové nádoby na třídění odpadů. Mobilní kartonové nádoby o rozměrech  110 x 35 x 35 cm označené příslušným polepem slouží ke sběru použitého papíru, plastů a nápojových kartonů. Nádoby byly škole dodány zdarma společností Eko-Kom, která má v našem státě tuto problematiku na starost. Naší snahou je zvýšit povědomí žáků i zaměstnanců školy o významu třídění a následného zpracování odpadů a umožnit jim tak se do této činnosti lépe zapojit. Instalace nádob navazuje i na teoretickou přípravu, při které byli žáci letošních sedmých ročníků v průběhu měsíce června zábavnou formou seznámeni s problematikou třídění odpadů v rámci výukového programu „Tonda Obal na cestách“. Věřím, že se tímto žáci i zaměstnanci „druhého stupně“ naší školy připojí k této záslužné a rozumné činnosti a budou následovat příkladu svých kamarádů z „národky“, kteří na budovách Komenského a Coufalíkovo náměstí již třídění odpadů berou jako automatickou součást svého pobytu ve škole. 

Na přiložených fotografiích vidíte sběrné nádoby a jejich určení.

              Mgr. Petr Dvorník, školní koordinátor environmentální výchovy