Základní škola Židlochovice

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka v našem městě letos proběhla v sobotu 11. ledna. Do ulic vyrazilo celkem 45 koledníků a 15 doprovodů. Tedy celkem patnáct skupinek koledníků. Koledníci jsou především  žáci naší školy a někteří pravidelní účastníci z jiných škol či z mateřské školy. Všichni koledníci se vraceli asi za tři hodinky s plnými koši odměn a sladkostí, kterými byli obdarováni. Občané Židlochovic byli opět velmi vstřícní a příjemní a naše koledníky vlídně a s úsměvem přijali. Celkem jsme tedy vykoledovali 103 132 Kč (vloni 95 816 Kč).

Podrobné informace o využití peněz najdete na stránkách www.trikralovasbirka.cz .

Děkuji vedení a kolegyním z naší Základní školy Židlochovicích za podporu při přípravách sbírky, všem rodičům, žákům, pravidelným dobrovolníkům z řad doprovodů a všem ostatním, kteří se jakkoliv zapojili do příprav a realizace sbírky.

Děkujeme, že pomáháte s námi lidem, kteří to potřebují.

Mgr. Daniela Tichá