Základní škola Židlochovice

TURNAJ VE FLORBALU

V pátek, 18.5.2018 se ve školní družině uskutečnilo utkání ve florbalu. Děti byly rozděleny na dvě kategorie. První kategorii obsadily děti z přípravky a děti z prvních tříd. Do druhé kategorie byly zařazeny děti z druhé až páté třídy. Družstva se střídala po pěti minutách, kdy každé družstvo bylo vyhodnoceno za počet branek za daný čas. Děti hrály s velkým nasazením a touhou po vítězství. Všem zúčastněným, ale hlavně vítězům patří velké blahopřání.