Základní škola Židlochovice

Turnaj ve florbalu

V pátek, 17. 5. 2019 se ve školní družině uskutečnil Turnaj ve florbalu. Děti byly rozděleny na dvě kategorie. První kategorii obsadily děti z přípravky a z prvních tříd. Do druhé kategorie byly zařazeny děti z druhých až pátých tříd. Každé družstvo bylo po šesti dětech. Hrálo se souběžně v obou tělocvičnách, kdy se družstva mezi sebou střídala. Vyhlášeno bylo první až třetí místo z první kategorie a první až třetí místo z druhé kategorie. Vítězná družstva byla ohodnocena diplomem a malou věcnou odměnou. Páteční odpoledne proběhlo v sportovním duchu a děti si turnaj patřičně užily. Všem zúčastněným, ale hlavně vítězům patří velké blahopřání.

Školní družina