Základní škola Židlochovice

Turnaj ve vybíjené

V pátek 25. 2. jsme ve školní družině uspořádali turnaj ve vybíjené. Děti byly rozděleny na dvě části. Mladší děti hrály tzv. rychlou vybíjenou proti sobě a starší děti vytvořily družstva v čele s kapitánem. Děti vložily do hry všechny své síly. Turnaj ve vybíjené vytvořil v tělocvičně příjemnou atmosféru, která nás doprovázela celé odpoledne v družině.