Základní škola Židlochovice

Turnaj ve vybíjené

V pátek 25.4.2014 jsme ve školní družině pořádali turnaj ve vybíjené. Děti jsme rozdělili do osmi družstev, která mezi sebou soutěžila. Jedna hra vždy trvala 5 minut, zvítězilo družstvo, které vybilo nejvíce protihráčů. Do hry děti vložily velkou energii a snažily se ze všech sil. Děti byly i přes velkou snahu vyhrát k sobě ohleduplní.  Vítězem se stalo družstvo Matěje Hanzlíka, těsně za ním družstvo Petra Bartoně. Obě družstva byla odměněna. Turnaj ve vybíjené vytvořil příjemnou soutěžní atmosféru, která nás provázela celé odpoledne.                                                                                                          

                                           Vedoucí vychovatelka Jana Koupilová