Základní škola Židlochovice

Turnaj ve vybíjené

V pátek 26. 1. 2018 jsme ve školní družině pořádali turnaj ve vybíjené. Děti byly rozděleny do šesti družstev, která mezi sebou soutěžila. Jedna hra vždy trvala 6 minut, zvítězilo družstvo, které vybilo nejvíce protihráčů. Do hry děti vložily velkou soutěžní energii a i přes velkou snahu vyhrát byly k sobě ohleduplné. Po vyhlášení prvních tří míst si děti odnesly diplomy s malou cenou. Turnaj ve vybíjené vytvořil v tělocvičně příjemnou atmosféru, která nás doprovázela celé odpoledne v družině.

                                                                     Jana Koupilová, vedoucí školní družiny