Základní škola Židlochovice

Týden plný projektů v 5.třídě

Děti  páté třídy přivítaly v polovině října novou spolužačku, která dosud navštěvovala Montessori školu.  Principy Montessori pedagogiky si proto mohly vyzkoušet na vlastní kůži během projektového dne. Nejvíce se těšily na samostatnou práci, kde si mohly vybrat co, kde, kdy a s kým budou dělat. Připraveny měly pracovní listy do konkrétních předmětů, kontrolní listy, pomocné materiály a různá stanoviště. Den jsme zahájili i ukončili komunitním kruhem, ve kterém jsme zhodnotili klady i úskalí tohoto systému.

O dva dny později, v pátek 25. října, nás čekal další projektový den s názvem „All in English“ vyučovaný metodou CLIL, což je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Děti plnily úkoly zadávané v anglickém jazyce, počítaly, řešily slovní úlohy, četly anglickou pohádku a pracovaly s textem.

Oba projektové dny se dětem líbily a odnesly si z nich mnoho nových a zajímavých zkušeností.