Základní škola Židlochovice

ÚDiF pro nadané žáky

Žáci sedmých a osmých ročníků nadaní v oblasti přírodních věd získali nové vědomosti a zkušenosti během představení Úžasného divadla fyziky. To k nám zavítalo díky podpoře JCMM, se kterým na podpoře nadaných dětí spolupracujeme. 

 

Podpoře nadání žáků se naše škola věnuje dlouhodobě, v posledních dvou letech však intenzivněji než dříve. Velmi důležité pro nás bylo navázání spolupráce s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM) - organizací, pro kterou je podpora nadaných dětí jednou z hlavních činností. Díky této spolupráci můžeme nabídnout nejen testování nadání žáků čtvrtých ročníků, ale i další aktivity, které nadání dětí rozvíjí. Jednou z nich byla i návštěva ÚDiFu - Úžasného divadla fyziky. 

Představení ÚDiFu se zúčastnili vybraní žáci sedmých a osmých ročníků. Právě Ti, které fyzika nejvíce zajímá a baví. Pro sedmáky bylo připraveno téma “Pod tlakem i bez tlaku”. 

Z údivu tak nevyšli při pokusech s vývěvou. Viděli, jak se balónky pod tlakem nafukují a slyšeli (nebo vlastně neslyšeli) houkat sirénu pod zvonem. Podtlak a přetlak demonstrovaný vystřelovacími hračkami, které na žáky pálily filmovky a brambory, pobavily opravdu všechny zúčastněné. Stejně tak pokus, při kterém se měl dobrovolník vžít do role vakuovaného arašídu. Před očima se jim také vařila voda v kádince při teplotě 10°C tak dlouho, až  zmrzla.

V další hodině si pokusy pod vedením instruktorů sami vyzkoušeli. Zjišťovali, jak se při použití mechanické vývěvy a sklenice nafoukne marshmallow, praskne čokoláda na indiánku a voda sítkem ze sklenice nevyteče, když ji otočíme vzhůru nohama.  Nejvíce děti zaujal pokus s vařičem, kdy viděli vcucnutí vajíčka do kádinky, nafouknutí a vyfouknutí balónku a deformaci nahřáté plechovky.

Žáci osmého ročníku se zase seznámili s elektromagnetickou indukcí a Faradayovými pokusy. Jak vlastně náhodou objevil siločáry magnetického pole kolem vodiče pod proudem a jak se vodič pohybuje v magnetickém poli. Každý si také sám vyrobil svůj elektromotor a můžeme hrdě konstatovat, že všem dětem se ručně vyrobená cívka v magnetickém poli roztočila.  

Poté shlédli zajímavé pokusy s indukčním vařičem a sami na sobě měřili napětí. Zajímavá byla hudba poháněná pouze baterií složenou z kovů ve slané vodě. Spolu s lektory objevili princip snímání zvuku na elektrické kytaře.

Všichni žáci se tak dozvěděli spoustu nových informací a především z představení odcházeli nadšení a zapálení do dalšího zkoumání a objevování světa fyziky.