Základní škola Židlochovice

Úřad práce Brno

Exkurze na Úřad práce spojená s programem v Muzeu romské kultury

Žáci všech osmých tříd jako každoročně navštívili úřad práce Brno venkov, kde se blíže seznámili s problematikou volby povolání. Vyslechli přednášku o způsobu a podmínkách výběru budoucí školy či učiliště a poté si mohli v prostoru informačního střediska úřadu práce samostatně vyhledávat informace o zvolených oborech. Na závěr exkurze si mohl každý na počítači vyplnit profesní dotazník, který jim vyhodnotil pro ně nejpříhodnější povolání. Vzorné chování všech tříd svědčilo o tom, že je exkurze zaujala.

Druhá část celodenního programu sestávala z návštěvy Muzea romské kultury. Zde byl pro každou třídu připraven velmi zajímavý program, kdy žáci nejen absolvovali vlastní prohlídku expozice, ale také vyplňovali pracovní listy, učili se počítat v romském jazyce nebo předváděli živé obrazy tradičních řemesel a oblékání romského etnika. Většina žáků na závěr pochopila společně se slovy paní průvodkyně – že nic není jen černé nebo bílé…

Všechny třídy bravurně zvládly obě části exkurze, orientaci v Brně i cestu vlakem. Dozor vykonali Mgr. Prášilík, Mgr. Rubešová a Mgr. Bravencová 

                                                                                                   Mgr. Alexandra Bravencová