Základní škola Židlochovice

Ústav soudního inženýrství

Ve středu 30.5. jsme se vydali na exkurzi na VUT do Brna, navštívili jsme Ústav soudního inženýrství, kde pro nás byl připraven program zaměřený na bezpečnost a chování v krizových situacích. Rozdělili jsme se na skupiny a vydali se po stanovištích. Dozvěděli jsme se, co patří do evakuačního zavazadla, prohlédli si hasičské auto, vojáci nám ukázali plynové masky a protichemické obleky, vyzkoušeli jsme pohyb s brýlemi, které simulovaly únavu nebo užití drog, na trenažéru jsme si otestovali naše řidičské dovednosti, odhad vzdálenosti jsme ověřovali pomocí laserových měřidel. Po skončení programu jsme se přesunuli do nedalekého parku. Celý den jsme si moc užili, nejvíce se mi líbily vojenské obleky a odpočinek u parkového jezírka.

Martin Plášek, 8.B