Základní škola Židlochovice

V městské knihovně

Ve čtvrtek 15.3.2018 navštívila třída 5.A a 5.B knihovnu v Židlochovicích.
Beseda "O strašidlech" se jim moc líbila. Nejenže se žáci seznámili s různými
strašidly, poznávali je podle obrázků, hádali jejich jména, způsob strašení
a jejich místo výskytu.  S paní knihovnicí si povídali o knížkách, které právě čtou a samozřejmě nechyběla ani prohlídka knížek v dětském oddělení, kde si někteří žáci vybrané knížky zapůjčili
ke čtení domů.
Mgr. Vilma Zímová