Základní škola Židlochovice

Hmotnost školních aktovek

Na konci minulého školního roku jsme se jako škola intenzivně věnovali tématu příliš těžkých školních aktovek. Provedli jsme zjišťování hmotnosti školních pomůcek, které žáci nosili a zavedli jsme několik opatření:

  • nakoupili jsme další sady učebnic pro některé předměty, tak aby mohli mít žáci učebnici doma i ve škole (čítanky, učebnice do vlastivědy, učebnice německého a českého jazyka, učebnice zeměpisu)
  • zredukovali jsme počet a tloušťku sešitů v některých předmětech
  • začali jsme více využívat úložné prostory, které mají žáci k dispozici ve škole (skříňky ve třídách)

Díky těmto opatřením jsme dokázali výrazně zredukovat hmotnost pomůcek, které žáci do školy nosí. V grafu, který najdete níže, je modře zobrazena doporučená hmotnost aktovek v jednotlivých ročnících, žlutě je zobrazena redukovaná hmotnost školních pomůcek, kterou si škola stanovila jako maximum. V některých ročních jsme se dokázali dostat i pod výrazně pod tento limit. Rozdíl mezi těmito dvěma sloupci je hmotnost, kterou by měla tvořit aktovka samotná a osobní věci žáka.

 

Na řešení tohoto problému má ale podstatný vliv i rodina. Níže můžete najít několik zásad jejichž dodržování pomůže zredukovat váhu aktovky, kterou Vaše dítě každý den do školy nosí.