Základní škola Židlochovice

Vánoční jarmark

Děkuji za Vánoční jarmark

Středeční odpoledne mi bylo ctí strávit s mladými lidmi, kteří velmi mile a ochotně pomáhali na charitativním předvánočním jarmarku žákovských výrobků. Kromě toho, že se v hodinách výtvarné výchovy, technické výchovy, pracovních činností a předmětu Člověk a svět práce věnovali výrobě vánočních dekorací, perníčků, svícnů, přání, svíček a šperků, pak ti nejschopnější z nich své výrobky prezentovali na Vánočním jarmarku. Další síly jsem nabrala v Kavárničce, kde obsluhovaly slečny, které pod vedením paní Minaříkové a Rotterové připravily zákusky a chlebíčky, které zde nabízeli. Velmi děkuji rodičům, kteří svou podporu dětem a jejich snaze vyjádřili návštěvou akce, pomocí s přípravou výrobků, odvozem dětí z Jarmarku a nebo prostě jen dohledem nad přípravou dítěte do hodiny. Výsledkem naší společné snahy je výtěžek 24 470 Kč, který věnujeme nadaci APPA, asociaci pomoci postiženým ADELI. Tyto prostředky pomohou Janu Dostálovi z Hrušovan u Brna s rehabilitací po vážné nehodě.

Děkuji za vaše úsměvy a pocit, že snažit se a pomáhat si, má smysl.

Petra Jančová