Základní škola Židlochovice

Vánoční jarmark

Vážení rodiče, 

srdečně Vás zveme na malý vánoční jarmark, který jsme pro Vás připravili jako zpestření třídních schůzek. Vaše děti vytvořily v hodinách výtvarné výchovy výrobky, které si můžete zakoupit a tím přispět na pomoc potřebným. O tom, komu z vybraných peněz přispějeme, rozhodují děti hlasováním v hodinách rodinné a občanské výchovy. Přijďte se vánočně naladit, posedět u kávy v naší kavárničce a zakoupit drobné dárečky. Podpoříte dobrou věc a svým dětem ukážete, že jejich snažení mělo smysl. Žáci z volitelného předmětu Estetická a mediální výchova pro Vás vyrobili pozvánky. Jsou moc pěkné a prohlédnout si je můžete níže. Těší se na Vás pedagogický sbor, který Vám bude během celého odpoledne k dispozici v budově na Tyršově ulici.

Mgr. Ivana Koždoňová