Základní škola Židlochovice

Vánoční kavárnička a jarmark

Během letošního adventu žáci již druhým rokem proměnili školní chodbu v předvánoční jarmark. Zavedl nás až do voňavé kavárny ve vyzdobené školní kuchyňce. K návštěvě zvaly děti v době prosincových třídních schůzek svoje rodiče i učitele.
Podzim patřil stejně jako loni vymýšlení a tvoření. Na vánočních stáncích jsme si pak mohli vybrat co příjemného, krásného nebo dobrého si odneseme z jarmarku domů. Žákyně a žáci zajišťovali veškerý provoz kavárny a přípravu a prodej na stáncích jarmarku sami. Vánočně zdobili i připravovali občerstvení, které pak hostům s úsměvem servírovali. Oporou byl všem prodejcům i obsluhujícím tým poradenského pracoviště a učitelé.
Záměrem, se kterým jsme se do přípravy kavárničky pustili, nebylo jen nabídnout našim hostům příjemné místo ke krátkému zastavení a odpočinku. Naším společným přáním bylo také s jejich přispěním pomoci. Současně s přípravami kavárničky proběhlo na 2. stupni v občanské výchově hlasování, kam bude naše pomoc směřovat. Většina žáků se rozhodla pro Dětský fond OSN UNICEF, který se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí. Výtěžek z jarmarku a kavárničky 17 255 Kč bude předán dětskému fondu.
Máme velkou radost, že jsme naplnili obě naše předsevzetí. Naši hosté odcházeli spokojeni a společně jsme pomohli dobré věci. Všem hostům děkujeme za návštěvu, vyučujícím za podporu a žákyním a žákům za obětavou tvorbu a pomoc a přejeme příjemné prožití Vánoc.

Petra Jančová a Radka Minaříková

  • Adéla a Hanka naceňuje šperky na vánočním jarmarku
  • Anička a Sandra nabízí keramické svícny
  • Michal a Radim chystají keramiku
  • Kristýna a Kristýna a Kometa!!!
  • Jana čeká kterou misku si slečny vyberou
  • Nikola a Sylvie vyčkávají která koupelová sůl hosta zaujme
  • Soňa a Vendula a spousta andělů
  • Zuzka a Katka nabízí dřevěné svícny
  • Adéla a Terka nabízí kamenná těžítka, dobroty už prodaly :-)
  • Eliška a Denisa nabízí kamenná těžítka