Základní škola Židlochovice

Vlastivědné putování 4.tříd.

V pátek 25. října nás čekal den plný zajímavostí při našem "VLASTIVĚDNÉM PUTOVÁNÍ". Děti ve skupinkách měly za úkol zjistit informace o památkách, významných budovách a osobnostech města, připravit si vlastivědné znalosti o městu Židlochovice a také se zamyslet, jaké služby město Židlochovice nabízí svým obyvatelům.Děti se mohly vydat na cestu. Putování začalo u KOSTELA a ZVONICE, pokračovalo k RADNICI a  STREJCOVU SBORU, přes  MOST k ZÁMKU a ZÁMECKÉ ZAHRADĚ, dále k budově CUKROVARU a ROBERTOVĚ VILE.  Děti z jednotlivých skupinek seznamovaly ostatní s historií a zajímavostmi, které si o památce nebo budově připravily. Po návratu do školy si děti svoje poznatky zapisovaly do pracovních listů, využily svoje poznámky, mapky a informační brožury.
Děti pracovaly s nadšením a výborným pracovním nasazením. Historie, zajímavosti a informace o svém městu patří k dalším znalostem dětí.