Základní škola Židlochovice

VUT Junior

V tomto školním roce se pět žáků základní školy zapojilo do projektu VUT Junior 2018/2019. V září byli slavnostně imatrikulováni, a pak je čekalo osm setkání na různých fakultách VUT v Brně.

Malí vědci pod vedením pedagogů VUT prozkoumali oblast architektury, stavitelství, elektra, informačních technologií a další. V laboratořích chemické fakulty pronikli do tajů molekulární gastronomie, na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií vyrobili elektronickou hrací kostku a s významem a vlivem reklamy se seznámili na fakultě podnikatelské. Velmi zajímavé bylo setkání na Ústavu soudního inženýrství, kdy si účastníci vyzkoušeli sbalení evakuačního zavazadla, jízdu na automobilovém trenažéru, pohyb s brýlemi, které simulují vliv drog a různé stupně opilosti, měření vzdálenosti laserem, oblékali si ochranné oděvy a masky, prohlédli si vyprošťovací techniku HZS JmK.  Na dalších fakultách programovali roboty, hry a tvořili ve 3D tisku.

Celý projekt byl zakončen slavnostní promocí, při které úspěšní účastníci obdrželi diplomy z rukou rektora VUT v Brně. Své první „vysokoškolské“ studium absolvovali Martin a Tomáš Pláškovi z 9.B, Jan Hasoň, Filip Radulovič a Tomáš Večeřa ze 7.E

Přihlášení do dalšího ročníku zábavného vzdělávání bude spuštěno 25.6.2019. Neváhejte!

Mgr. Kamila Hasoňová