Základní škola Židlochovice

Výchovný poradce

Mgr. Pavlína Jabůrková

výchovný poradce pro 6. a 7. ročník, třídní učitel, učitel Aj

e-mail: pavlina.jaburkova@zszidlochovice.cz, telefon: 547 425 432

Konzultace možné po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Jako výchovná poradkyně pracuji se žáky 6. a 7. ročníku. Jejich potížím se věnuji individuálně, spolupracuji s rodiči i dalšími pedagogy školy. Mou cestou je kooperace. Chci posilovat nadání a dobré vlastnosti žáků s výchovnými selháními a pomáhat jim bojovat se špatnými vlastnostmi, ukazovat hranice, ale i směr, kterým mají svou energii napřít. 

Na této škole učím šestým rokem, jsem třídní deváťáků. Vedu žákovskou radu, což je obdoba školního parlamentu. Podporuji podnikavost – loni takto třeba vzniklo školní ohniště s posezením. Učitelství angličtiny jsem vystudovala na Pedagogické fakultě v Brně. Inspiraci pro svou práci ale hledám klidně i na sociálních sítích a v diskusích s vlastními dětmi.