Základní škola Židlochovice

Výchovný poradce

Mgr. Ivana Koždoňová

zástupce ředitele, výchovný poradce

ivana.kozdonova@zszidlochovice.cz

telefon : 547 425 420

 

Konzultace po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

 

 

 

Jako výchovný poradce vyhledávám žáky, jejichž vývoj v oblasti výchovy vyžaduje speciální pozornost. V případě jejich selhání v oblasti chování navrhuji řešení, jak těmto žákům pomoci. Informuji zákonné zástupce, konzultuji s nimi další postupy. Metodicky vedu pedagogické pracovníky tak, aby se zvýšily jejich kompetence v práci s výchovně náročnými žáky. Vedu činnost výchovné komise. 

V případě závažných problémů, které přesahují možnosti poradenských služeb Školního poradenského pracoviště, spolupracuji s dalšími institucemi (OSPOD, PČR, střediska výchovné péče). 

Snažím se připravovat a udržovat ve škole takové klima, aby všichni žáci i učitelé měli jistotu, že jejich problémy v oblasti výchovy a vzdělávání budou řešeny a vyřešeny. 

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor matematika, fyzika. Na této škole pracuji jako učitelka 21 let, od roku 2008 působím jako zástupce ředitele a výchovný poradce. Absolvovala jsem rozšiřující studium Výchovné poradenství a dále se snažím v rámci dalšího vzdělávání sledovat nové trendy ve výchově mládeže. Absolvovala jsem různé semináře o rizikovém chování dětí a mládeže, zabývám se tématem odměn a trestů ve školní praxi. V praxi mě zajímá otázka, jak zapojit problémového žáka do běžného typu základní školy.