Základní škola Židlochovice

Výchovný poradce

Mgr. Ivana Koždoňová

Výchovný poradce

e-mail: ivana.kozdonova@zszidlochovice.cz

telefon: 547 425 420

Konzultaci doporučuji předem objednat telefonicky nebo e-mailem.

 

 

 

Hlavní oblasti podpory:

  • Koordinuje oblast řešení výchovných problémů ve škole
  • Podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně vyhodnocuje zavedená opatření
  • Vede práci výchovné komise
  • Poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu
  • V odůvodněných případech spolupracuje s OSPOD
  • Úzce spolupracuje se všemi členy týmu školního poradenského pracoviště
  • Pracuje na vlastním odborném růstu