Základní škola Židlochovice

Exkurze do Adam Gallery

V pátek 17. dubna se vybraní žáci 6. a 7. ročníků zúčastnili výtvarné exkurze, na které se seznamovali se současnou českou malbou v Adam Gallery v Brně.

Taje tvůrčích procesů některých umělců nám poodhalila paní Zlata Kalusová. Po prohlédnutí obrazů paní animátorka pověděla dětem příběh, který se vázal k jednomu z vystavovaných děl. Děti na dané téma tvořily hadrové panenky, jež se jim staly suvenýrem z exkurze. Žáci si vyzkoušeli nejen roli umělce v dalších výtvarných úkolech, ale také pozici komentátora výstavy, když se sami pokoušeli zhodnotit a okomentovat obraz. Na závěr děti čekal ještě jeden výtvarný úkol navazující na dílo z výstavy, a to malba na fólii ovšem ve veřejném prostoru. Děti se nijak nezdráhaly a zadání hravě splnily.

Pro všechny zúčastněné byla exkurze příjemným a nevšedním zážitkem.

Mgr. Stanislava Jaroňová, Mgr. Lucie Kupková