Základní škola Židlochovice

Výtvarná soutěž Můj svět

V rámci celoškolní výtvarné soutěže Můj svět zvítězily Karolína Novotná a Hanka Novotná z 8.B se svou prostorovou prací.

Na druhém místě se umístila Zuzka Weisová ze 7.D, která si zvolila techniku kresby suchými pastely.

Třetí místo obsadila Adéla Jamborová z 8.A se svou černobílou kresbou. Tato autorka také získala ocenění odborné poroty.

Na dalších příčkách se umístili v následujícím pořadí – Gabriela Suská z 9.A, Eliška Nečasová z 8.A a spoluautoři Ondřej Spáčil a Tomáš Kučera z 8.B.

Všem zúčastněným děkujeme.

Mgr. Lucie Kupková

  • 1. místo - Karolína Novotná a Hanka Novotná, 8.B
  • 2. místo - Zuzka Weisová, 7.D
  • 3. místo a ocenění odborné poroty- Adéla Jamborová, 8.A
  • Gabriela Suská, 9.A
  • Eliška Nečasová, 8.A
  • Ondřej Spáčil a Tomáš Kučera, 8.B