Základní škola Židlochovice

Výukový program – Ekoškola

Ekotým školy v počtu 19 žáků v úterý 2. dubnu zamířil do Lipky - centra pro environmentální vzdělávání do Brna na ulici Kamennou. Čekal na nás program, který se uskutečnil společně s Ekotýmem školy ze Strážnice.

První část programu byla zaměřena na seznámení a stmelování Ekotýmů, v druhé části jsme se věnovali velmi názorně a prakticky metodice 7 kroků, které provázejí myšlenku Ekoškoly.

Společná diskuze a spolupráce vedla k vypracování plánu témat Ekoškoly, které na škole aktuálně řešíme - vylepšení interiéru školy o pokojové rostliny, rozšíření odpočinkových míst, popisy k živočichům chovaných v teráriích a nové kresby obrazů, které budou zdobit stěnu u chovatelského koutku.

Ekotým školy

Mgr.Lenka Hanáková