Základní škola Židlochovice

Za fyzikou na SŠSE Trnkova

Exkurze na SŠSE Trnkova Brno

V pondělí 16.12.2013 se vybraní žáci 9. tříd zúčastnili v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji" exkurze na Střední škole strojírenské a elektrotechnické, Trnkova Brno. Pedagogové z tamější školy si pro žáky připravili bohatý čtyř hodinový program rozdělený do tří bloků. V prvním bloku nazvaném "Fyzika hravě" byly žákům představeny atraktivní fyzikální experimenty a pomůcky, které si pak mohli sami vyzkoušet. Ve druhé části programu byli žáci seznámeni s konvekčními i nekonvekčními metodami obrábění, některé z těchto metod byly žákům názorně předvedeny.  Závěrečný blok byl věnován elektrotechnice, žáci si zopakovali měření elektrického napětí a proudu. Všem žákům se exkurze moc líbila a těší se na další návštěvu, která je naplánována na únor 2014.