Základní škola Židlochovice

Za fyzikou na SŠSE

Exkurze na SŠSE Trnkova Brno

V pondělí 24.2.2014 se vybraní žáci devátých tříd již podruhé zúčastnili v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji" exkurze na SŠ strojírenské a elektrotechnické, Trnkova Brno. Téměř pětihodinový program byl rozdělen do tří bloků. V první části si žáci vyzkoušeli programování CNC stroje. Práci jim bohužel ztěžovaly výpadky elektrického proudu, přesto si však žáci z této lekce určitě něco odnesli. Již minule oblíbená část nazvaná "Fyzika hravě" ani tentokrát nezklamala. Nyní byla zaměřena na komunikaci a žákům byl představen princip polního telefonu, potrubní pošty či šifrování. Poslední elektrotechnická část se věnovala měření elektrického napětí, na závěr měli žáci možnost vyzkoušet si stavebnici Voltík a sestavit si tak např. elektronický klavírek. Poslední aktivita v tomto školním roce je naplánována na konec března, kdy žáci devátých tříd opět navštíví SŠSE Trnkovu, kde pro ně bude připraven bohatý a zajímavý program.