Základní škola Židlochovice

Zahradní centrum

                Nový školní rok je v plném proudu a děti mají za sebou první aktivity školní družiny završené exkurzí. Páteční odpoledne dne 11. 9. jsme věnovali návštěvě Hortisu.  Protože pro tento školní rok bylo do družiny přijato více dětí, bylo potřeba posílit sbor vychovatelek a přidat dvě družinová oddělení. A právě z toho důvodu byly děti před exkurzí rozděleny do tří skupin, ve kterých jsme postupně do židlochovického zahradnického centra přicházeli. Termín exkurze byl vybrán záměrně. Hortis právě připravoval svoji tradiční výstavu růží. Celé centrum je i mimo to velice pestré a přináší bohatou nabídku nejrůznějších rostlin, jak zákazníkům, tak i návštěvníkům, přicházejícím se nadýchat stovkou odlišných vůní. 

              Výhradně pro naši exkurzi byl majitelem panem Ing. Chocholáčem otevřen zadní vchod do areálu. Při příchodu se děti zastavily u ohrádky s kozami. S úsměvem si zvířátka pohladily a připomněly si, čím se kozy živí a jak je třeba se ke zvířatům chovat. Dále jsme přecházeli úzkými chodníčky obehnané jehličnatými keříky a stromky až k dětskému hřišti s občerstvením. Děti zde mohly využít laviček se stoly, houpací lavici, houpačky, skluzavku a další. Ze hřiště už jsme přicházeli do nitra zahradnického centra. Kolem nás se tyčily listnáče i jehličnany a krásu prostředí doplnilo jezírko s barevnými rybkami různých velikostí. Dětem se rozjasnily oči a most přes jezírko byla snad naše nejdelší zastávka. Před příchodem do interiéru zahradnického centra měly děti možnost pohlédnout na spoustu barevných venkovních a vodních květin. Za poslušné chování si personál Hortisu přichystal pro děti sladkou odměnu, ovocný bonbón. Po příchodu dovnitř u dětí zazněl udivující hlásek. Překrásné řezané růže si všechny děti prohlédly a ovoněly s nadšením a povídáním o tom, který druh by přinesly domů mamince.  Po návratu do družiny nám děti exkurzi zhodnotily. Napsaly pár slov o tom, jak se jim odpoledne líbilo. Anička napsala: „Moc se mi tam líbilo. Měli jsme spočítat listnaté a jehličnaté stromy“, Ondra: „Nejvíc se mi tam líbily barevné ryby.“ Justýnka napsala: Líbilo se mi tam. Viděla jsem zlatou rybku a krmili jsme kozy.“ Tobiáš zmínil: „Líbily se mi kytky, most, žába a krokodýl.“ Maksym: „Líbily se mi modré růže, ryby a kozy.“ a Romča: „Líbil se mi potůček s lekníny, růže, ryby a hřiště.“

              Na závěr bychom chtěli zahradnickému centru Hortis velice poděkovat, majitelům za umožnění takové pestré a poučné exkurze a personálu za příjemné prostředí. Dětem nadšení zářilo z očí a úsměvu. Každý si zde přišel na své a výstava růží byla nádherným závěrem prohlídky.