Základní škola Židlochovice

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku - bez přítomnosti dětí

Bude probíhat v průběhu měsíce dubna. V tomto měsíci je možné poslat „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ do školy datovou schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem na adresu info@zszidlochovice.cz. Žádost najdete na webových stránkách školy www.zszidlochovice.cz v části Administrativa, Formuláře pro stažení. V případě, že dítě má trvalé bydliště v Židlochovicích bude k docházce přijato. Děti, které nemají trvalé bydliště v Židlochovicích nebudou z kapacitních důvodů přijímány.

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost poslat žádost datovou schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem, doručí žádost osobně ve středu 22.4. v čase od 8.00h do 16.30h do školy. Upozorňujeme zákonné zástupce, že přihlásit svoje dítě k povinnému vzdělávání jim ukládá zákon.

Odklad školní docházky

Jestliže zákonný zástupce bude žádat o odklad školní docházky, vypíše formulář „Žádost o odklad“ a tuto žádost doručí výše uvedeným způsobem do školy. Žádost musí mít dvě přílohy, které odklad doporučují. Jedna příloha je vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a druhá příloha je vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto příloh nemůže ředitel školy vydat rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Informaci o přijetí nebo o odkladu školní docházky obdrží zákonný zástupce elektronicky. Pokud to nebude možné, bude rozhodnutí posláno poštou.

Přípravná třída

O jejím otevření se rozhodne až po ukončení zápisu do prvního ročníku ZŠ.

Zájemci o bližší informace k zápisu se mohou dotazovat na info@zszidlochovice.cz nebo na tel.: 547 425 421. Společná schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční po ukončení mimořádného opatření.

Mgr. Vladimír Soukop, ředitel