Základní škola Židlochovice

Zápis do 1.třídy

Zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2014/2015 proběhl v úterý 4. února 2014 v budově ZŠ Židlochovice na ulici Komenského 182. K zápisu rodiče přihlásili 58 dětí. 54 dětí je ze Židlochovic a po jednom z Vojkovic, ze Syrovic, Blučiny a Žabčic. Rodiče mohou požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě do 31. 5. 2013. O odkladu povinné školní docházky uvažují rodiče dvanácti přihlášených dětí. Pro školní rok 2014/2015 počítáme s otevřením dvou prvních tříd.