Základní škola Židlochovice

Zdravý životní styl v 5.ročníku

V úterý 4. listopadu navštívily v rámci minimálního preventivního programu žáky 5. ročníků pracovnice z pracoviště Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti. Děti se pomocí různých aktivit a her dozvídaly informace o zdravé výživě a zdravém životním stylu, mezi který patří např. i nekuřáctví. Děti samy sebe zhodnotily, zda žijí zdravě, popř. co by mohly udělat více pro své zdraví.