Základní škola Židlochovice

Zeměpisná exkurze 8. ročníku

Zeměpisné exkurze se zúčastnili žáci 8. tříd ve dvou různých termínech. V pátek 12. 1. jely společně třídy 8.A, 8.B, 8.D, 8.E a 8.F, které se procházkou historickým centrem Brna seznámily s významnými místy jako jsou Petrov, Stará radnice, Kapucínská krypta, Minoritský klášter. Každé místo bylo žákům propojeno s pověstí např. O ohnivém koni, O brněnském kole, O bílé dámě z kapucínské krypty a jiné.  Po cestě na daná místa si měli žáci za úkol vyfotit pět prvků různých stavebních slohů, které dále využili ve výuce dějepisu. Poté shlédli v kině v OC Velký Špalíček videoprojekci o Kambodže aneb putování k tajemné hoře. Následně jsme exkurzi završili skupinovým úkolem, kdy žáci měli vytvořit SWOT analýzu na vybraná náměstí v centru Brna nebo natočit minutový reklamní spot na téma Proč navštívit Brno? Na oko se naši žáci stali skupinami vášnivých turistů, kteří fotí všechna zákoutí města :)

Ve čtvrtek 21.3. (v druhém termínu) se exkurze zúčastnili žáci 8.C a 8.G. Procházkou zahradami pod Petrovem žáci došli na prohlídku atomového krytu pod Špilberkem - Bunkru 10-Z. Poté se přesunuli do kina na videoprojekci o Kambodže a po jejím skončení pracovali na skupinových úkolech jako předchozí třídy. V závěru exkurze navštívili stálé expozice Umělecko-průmyslového muzea včetně Pražákova paláce. 

Žáci v Brně plnili zeměpisné a dějepisné úkoly, navštívili plno zajímavých míst, dozvěděli se nové informace a společně zažili hezké chvíle. Všichni jsme se vrátili s pocitem příjemně stráveného dne, kdy jsme se společně podíleli na stmelování kolektivu a upevňování vztahů ve třídách. 

Mgr. Petra Janková