Základní škola Židlochovice

Židlochovické sklepení

           Dne 31.10.2014 se ŠD odebrala na sjednanou exkurzi do Židlochovického sklepení. Naše prohlídka začala v Regionálním turistickém informačním centru, kde se nás ujal pan Šenkyřík. Děti se dozvěděly zajímavosti o celém sklepním komplexu, který jsme si později i prohlédli. Pan Šenkyřík nám vyprávěl, jak se sklepy postupně zrekonstruovaly a jakou mají nezpochybnitelnou historickou hodnotu. Děti nadšeně poslouchaly a některé historky přímo hltaly. Po odpolední prohlídce sklepení jsme se plní zážitků a spokojenosti vraceli do družiny.                                                                Jana Koupilová, vedoucí školní družiny