Základní škola Židlochovice

Zimní bádání s Lipkou

Třídy 8. B a 8. C se v půlce ledna zúčastnily zimního bádání, které pořádá environmentální centrum Lipka. Naše třídy se postupně vydaly na třídenní badatelský pobyt do obce Krásensko na Rychtu, kde se program konal.

Pro obě třídy byl připraven bohatý program, zaměřený především na práci v terénu a přírodovědné bádání. Po příjezdu se žáci seznámili s lektory, kteří je po celý kurz provázeli. Následoval oběd, ubytování a příprava na hlavní program.

Nebylo na co čekat, a tak jsme se rozdělili do menších skupin a vydali se na venkovní terénní výuku. Seznámili se s blízkým okolím a zjistili, jak hledat a určovat stopy v přírodě. Jakmile měla každá skupina nalezený určitý počet stop, lektoři nám připravili poznávačku stromů v zimní krajině. Možná se budete divit, ale stromy se v zimě určují nejen podle kůry, ale také podle poupat, která si připravují na jaro. Když jsme určili stromy a stopy zvířat, zbývalo už jen nastražit fotopasti a nabrat vzorky pro odpolední program.

Po svačině na nás čekala půdní entomologie. Název programu by některé možná odradil, ale byla to zábava. No řekněte, kdo z vás se alespoň jednou nehrabal v hlíně, aby zjistil, co v ní žije? A to byl přesně náš program. Zjišťovali jsme, jací živočichové v půdě žijí a kolik jich tam vlastně v zimě přežívá. Ke zkoumání jsme použili naše vzorky a také spoustu vybavení, například různá síta, nádoby, zkumavky, ale také lupy, několik mikroskopů a mikroskop s připojením na počítač, kde jsme živočichy  mohli pozorovat ve velkém rozlišení. Jakmile jsme probádali všechny vzorky, byl čas na večeři. Po večeři jsme měli ještě jeden speciální program – Dotekem k poznání. Na Rychtě totiž mají místnost, ve které žije spousta zvířat. Lektor Michal nám je všechna představil, a dokonce jsme si je mohli na chvíli i vzít do rukou. Snad nikdo z nás se nebál želvy ani malých gekončíků, ale větší agamy a chameleoni už u některých vzbuzovali respekt. Zajímavé však bylo vidět, jak si tato zvířata loví potravu. Největší odvážlivci si nakonec za krk nechali dát i hada.

Další den po snídani na nás čekal úvod do badatelství, kde jsme se dozvěděli, co všechno můžeme v přírodě zkoumat, jak si položit správnou výzkumnou otázku, jaké si dát cíle, abychom je mohli pomocí výzkumu splnit a vymyslet hypotézy k výzkumu. Každá skupina si vymyslela svůj projekt, zadala si výzkumnou otázku, vytvořila hypotézy, určila cíle a vyrazila do terénu. Až do oběda byl čas na to, aby skupiny fotily, zkoumaly, měřily, počítaly a nabíraly vzorky na svůj projekt. Po obědě nás čekal odpočinek a hned po něm jsme začali pracovat na našich projektech. Na zhotovení výsledného projektu jsme měli čas až do večeře. Po večeři jsme už měli volný program, a tak jsme hráli deskové hry, dívali se na film nebo si jen tak povídali s kamarády.

Poslední den nás čekala konference. Abychom na ni byli čilí, lektor Michal nás po snídani vytáhnul ven. Ale bez bot! Nejprve nám vysvětlil princip otužování a poté jsme se vydali ven. Někteří byli ze začátku opatrní, jiní zase hned vyběhli, ale nakonec všichni nějakou dobu ve sněhu zůstali a užívali si jemné štípání mrazu do chodidel. Potom už rychle osušit nohy, obout zpátky ponožky a papuče a hurá na závěrečnou konferenci. Každá skupina si připravila svůj projekt a postupně ho představila ostatním. Zbytek třídy pozorně poslouchal a na závěr každou skupinu ohodnotil, doptal se na otázky k tématu a přidal radu, co příště udělat, aby prezentace byla ještě lepší.

Po konferenci nás čekalo zakončení, kde jsme hodnotili práci lektorů a celý program. Celkově se nám program velmi líbil a rádi bychom se na Rychtu vrátili třeba v létě a zažili zase jiná dobrodružství.

Mgr. Dominika Vaňková