Základní škola Židlochovice

Živo za plotem se 6.B

Živo za plotem je název třídílného výukového projektu, který na ZŠ T.G.Masaryka v Rajhradě vede paní učitelka Svatava Vitulová. Celý program je zaměřen na přírodní zahrady a je určen žákům okolních základních škol. První díl se stejným názvem Živo za plotem má žáky seznámit s novými obyvateli zahrady – malými přežvýkavci. Má objasnit jejich potřeby, životní projevy a význam. Dále má vysvětlit, proč a jak se starat o zvířata, jaký význam má vztah člověk – půda – rostliny – živočichové.

Jako první z naší školy navštívili ve středu 6.12.2013 rajhradskou základní školu žáci 6.B v doprovodu paní učitelky Rotterové a pana učitele Kujala. Po srdečném přivítání paní učitelkou Vitulovou jsme si  prohlédli  již zazimovanou ekologickou zahradu s pěknou novou učebnu v přírodě určenou pro  výuku od jara do podzimu. Za plotem jsme zahlédli domácí zvířata, s nimiž se žáci měli možnost seznámit tím nejvhodnějším způsobem – přes pamlsek. Mohli si zvířata nakrmit, zblízka prohlédnout, pohladit si je a pozorovat jejich chování.  Dozvěděli se jména všech zvířat a získali informace o způsobu chovu. Přestože svítilo sluníčko, bylo nám za chvilku chladno a tak jsme se odebrali do nedaleké klubovny. Zde jsme se občerstvili a zahřáli dobrým ovocným čajem s medem. Poté žáci utvořili pět družstev a v příjemné soutěživé atmosféře se nenásilnou formou dozvídali další informace týkající se chovu hospodářských zvířat, ekologického pěstování rostlin i vazeb mezi člověkem a přírodou. Členové vítězného družstva si za své vědomosti odnesli drobné ceny a pěkný pocit z vydařené kolektivní práce.

Nezbývá nám, než se těšit na případnou další návštěvu rajhradské zahrady, až se nám zvířátka i rostliny představí  v celé své jarní kráse.

Ing. Milena Rotterová
Mgr. Marek Kujal