Základní škola Židlochovice

3. A

Základní informace:

 

třídní učitelka:              Mgr. Pavlína Srncová

asistent pedagoga:      Gabriela Sarai Březinová

telefon do školy:          547 425 421

e-mail:                          pavlina.srncova@zszidlochovice.cz

 

AKTUÁLNÍ

 

 

Děkuji rodičům za pěkné dárečky a květiny.

Přeji všem krásné prázdniny. :-)

Pavlína Srncová

Anglický jazyk:                                                            Český jazyk         Matematika

Colours                          Face (5. lekce)                         On-line cvičení       On-line cvičení

Numbers 1-12               5. a 6. lekce - sloveso "mít"

School things                Family (6. lekce)

Numbers 13-20             Body (7. lekce)
píseň                                   
                                         Clothes (8. lekce)
                                         Bug café (9. lekce)
                                         Food (9. lekce)
                                         Animals safari (10. lekce)
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Klasifikační období

Klasifikace za první pololetí se uzavírá v pondělí 22. 1. 2018. (porada ve středu 24. 1.)
Vysvědčení za první pololetí bude vydáno ve středu 31. 1. 2018.
Klasifikace za druhé pololetí se uzavírá v pondělí 18. 6. 2018. (porada ve středu 20.6.)
Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno v pátek 29. 6. 2018.

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v okrese Brno-venkov budou v týdnu 5. 2. - 11. 2. 2018.
Velikonoční prázdniny si žáci užijí ve čtvrtek 29. 3. 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/19 začne v pondělí 3. září 2018.

Schůze zákonných zástupců

Informační schůzka pro rodiče žáků 6. ročníku (adaptační program) se koná v úterý 5. 9. 2017 v 17 00 h v budově na Tyršově ul.
Plenární schůze Sdružení rodičů ZŠ a třídní schůzky budou v pondělí 2. 10. 2017.
Plenární schůze SR při ZŠ v 16 00 h, volby do školské rady.
Třídní schůzky budou navazovat v 16 45 h v prostorách ZŠ na Tyršově ul.
Třídní schůzky – v úterý 12. 12. 2017 od 16 00 h do 18 00 h.
Třídní schůzky – v pondělí 23. 4. 2018 od 16 00 h do 18 00 h.
Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky
domluvit kdykoliv během školního roku.

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.

Další akce školy

Den otevřených dveří – v pátek 1. 9. 2017 od 14 do 17 hod.
Adaptační programy pro žáky 6. ročníku se uskuteční ve dnech 11. - 12. 9., 13. - 14. 9., a 18. - 19. 9.
Burza středních škol pro rodiče a žáky 9. roč. s informacemi k volbě povolání – v úterý 7. 11. 2017.
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku LVK 1: 21. - 26.1. 2018 a LVK 2: 29. 1. - 3. 2. 2018.
Zápis dětí do 1. třídy se bude konat v úterý 17. 4. 2018.
Plavání žáků 2. ročníku – od 26. 2. 2018. do 11. 5. 2018.
Plavání žáků 3. ročníku – od 27. 11. 2017 do 19. 2. 2018.
Den otevřených dveří proběhne v úterý 10. 4. 2018.

 

 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Hudební výchova - Mgr. Šárka Fajglová

Pracovní činnosti  -  Mgr. Petra Jančová

Anglický jazyk 1. sk.  - Mgr. Romana Řičicová
 
ostatní předměty  - třídní učitelka
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

3.A, rozvrh-page-001

Vyučovací hodiny:

 1. hod 7.55 -   8.40
 2. hod 8.50 -   9.35
 3. hod 9.50  -  10.35
 4. hod 10.45 -  11.30
 5. hod 11.40 -  12.25
 6. hod 12.35 -  13.20

Přestávky:

8.40  -  8.50
9.35  -  9.50
10.35  - 10.45
11.30  - 11.40
12.25  - 12.35

 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

 

 • Klub zábavné logiky (350 Kč na pololetí) - středa 13.30-14.15, tř. učitelka
 • Hravé učení (350 Kč na pololetí) - čtvrtek 13:30 - 14.15, Mgr. P. Křížová
 • Věda nás baví (1 200 Kč na pololetí)  - čtvrtek 13.30 - 14.30, Mgr. K. Pexová, 1. hodina bude ukázková.
 • Všesokolský slet (350 Kč na pololetí) - pondělí 13.30 - 14.30, tř. učitelka a Mgr. P. Dobrovolná, děti si budou platit 500 Kč cvičební úbor, v Praze příspěvek na stravu 1000 Kč.
 • Myslivecký - pátky - 350 Kč za pololetí.
 • ŠAK, více informací zde
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Stalo se ve 3. třídě

Školní výlet 28.5 - 31.5.

Foto 28.5.

Foto 29.5.

Foto 30.5.

Foto 31.5.

 

Vysvědčení za 1. pol.

Foto

Vánoční dopoledne  22.12.2017

Foto

Mikuláš 5.12.2017

Foto

Malované vaky 30.11.2017

Foto

Práce s třídním kolektivem 16.10.2017

Foto

Halloween 31.10.2017

Foto

Návštěva knihovny - říjen 12.10.2017

Foto

Beseda se spisovatelem J. Šanderou 20.9.2017

Foto

Opékání špekáčků na hájence 8.9.2017

Foto

Lesobádání 7.9.2017

Eliška Kleinová z ekologického centra Rezekvítek nám připomněla, kolik drobných živočichů  nachází v lese svůj domov.  Společně jsme si zopakovali jednotlivá lesní patra a posléze pomocí obrázků, vyprávění  a především vlastním zkoumáním jsme zjišťovali půdní živočichy žijící v našem regionu. Práce v terénu nás velmi bavila.

Foto

Stalo se ve 2. třídě

Vysvědčení 30.6.2017

Foto

Výlet - hrad Veveří 13.6.2017

Foto 1

Foto 2

Den Země 21.4.2017

Foto

Velikonoce - projektový den 12.4.2017

Foto

Adra - Daleká cesta trička 11.4.2017

Foto

Práce s třídním kolektivem 22.2.2017

Foto

Knihovna - únor  16.2.2017

Foto

Bloček - výtvarná akce 7.2.2017

Foto

Pololetní vysvědčení

Foto

Zdravý týden 30.1. - 2.2.2017

Foto

Vánoční dopoledne 22.12.2016

Foto

Andělská Mikulášská 6.12.2016

Foto

Foto (od místního pana fotografa)

Mikulášské dopoledne 5.12.2016

Foto

Trkmanka 10.11.2016

Foto

Halloween - projektový den 25.10.2016

Náš první letošní projektový den se nesl ve strašidelném duchu. Spousta dětí přišla v krásných maskách. Povykládali jsme si o tradicích Halloweenu a Dušiček. Děti splnily úkoly v pracovním listu, zahrály si halloweenské pexeso a vyrobily netopýra. Poslechli jsme si strašidelné písničky a zhlédli krátkou strašidelnou pohádku.

Foto

Hasík 13.10. a 3.11. 2016

V říjnu a listopadu navštívili druhou třídu místní hasiči a hasičky v rámci preventivně vzdělávacího programu Hasík. Děti si formou hry osvojili spoustu důležitých informací.

 • Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)

 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje)

 • Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání

 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár

 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici

 • Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý)

 • Nalezené zápalky a "hra" s nimi

 • Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách

 • Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu

 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat

 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole

 • Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším

Foto

Návštěva  knihovny  6.10.2016

Téma dnešní návštěvy byly pohádky z večerníčků. Paní knihovnice si pro děti nachystala nejen obrázky z večerníčků, ale i nahrávky. Děti musely hádat název večerníčku. Ne všechny děti však tyto pohádky znají. Prohlédly si knihy večerníčkových pohádek a musely napsat názvy postaviček z večerníčků. Na závěr si děti prohlížely a pročítaly vypůjčené  knihy dle vlastního výběru.

Foto

Stalo se v 1. třídě

VYSVĚDČENÍ - ZÁVĚR  30.6.

Foto

DRAVCI  A  SOVY  29.6.

Foto

NÁVŠTĚVA  MŠ   24.6.

Foto

ŠAMA  ATLETIKA  22.6.

Dnešní letní den si děti z 1. stupně změřily síly na novém školním hřišti na ZŠ Tyršova. Soutěžily v klasickém lehkoatletickém trojboji a v netradičních disciplínách. Skákání v pytli, slalom s florbalovou hokejkou, hod kruhem na kužel, naplňování kelímku vodou, běh po zamotání se kolem kuželu, chůze s kamarádem o třech nohou. I když bylo velmi teplé počasí, děti si netradičního sportování užily a snažily se závodit ze všech sil.

Foto

PASOVÁNÍ  NA  ČTENÁŘE  21.6.

V úterý nastal pro všechny prvňáčky dlouho očekávaný den. Na začátku školního roku dětem paní knihovnice přislíbila velkou odměnu, pokud budou šikovní a naučí se číst. Každý prvňáček musel splnit nelehké čtenářské úkoly - hledal písmena a slova k obrázkům a plnil přečtené úkoly. Všichni tuto zkoušku zvládli na výbornou, složili čtenářský slib a byli pasováni na čtenáře. Poblahopřát a předat dětem čtenářský pergamen s medailí přišla i paní ředitelka.
Děkujeme našim deváťákům, kteří prvňáčky provázeli při plnění úkolů celé dopoledne a knihovně za organizaci.

Foto

DEN BEZ TŘÍD  17.6.

V pátek 17.6. jsme se zúčastnili mezinárodního Dne prázdných tříd, který pochází z Velké Británie. V tento den mají děti výuku venku. I když nám počasí moc nepřálo a foukal silný vítr, vydali jsme se na "Starec". 1.A i 1.B spojily své síly a celé dopoledne soutěžily a plnily záludné úkoly venku a poté i v tělocvičně. Pro všechny bylo společné učení venku velkou zábavou.

Foto

ŠKOLNÍ VÝLET  16.6.

Foto

PRVNÍ  POMOC  4.5.

Že poskytnout první pomoc může i malý prvňák, se přesvědčili i naši prvňáčci. Díky panu záchranáři z ZZS JMK jsme si ujasnili telefonní čísla, na která máme volat záchrannou službu. Vyzkoušeli jsme si telefonování a průběh rozhovoru s paní dispečerkou a naučili jsme se, jak zjistit, jestli je zraněný při vědomí a zda dýchá. 

Foto

ČARODĚJNICKÉ  DOPOLEDNE  26.4.

V úterý, na den otevřených dveří, se naše první třídy proměnily v čarodějný rej. Sešla se spousta čarodějnic, které plnily nelehké úkoly, aby mohly získat letecký průkaz na košťata. Řešily začarované rébusy, popletená slova a spoustu dalších úkolů, ve kterých uplatnily, co se dosud naučily. Nechyběla ani jízda na koštěti, hod pavoukem, přeskok přes oheň  a pojídání prstů čarodějnic, za které moc děkujeme paní Pirožkové. Všechny čarodějnice překážky nakonec zdolaly a letecký průkaz získaly.

Foto

NÁVŠTĚVA  KNIHOVNY  12.4.

Dnes to byla již třetí návštěva knihovny. Tentokrát na téma "Písmenka". Beseda byla moc zajímavá. Děti se dozvěděly, jak se lidé dorozumívali dříve, ještě když neuměli psát. Seznámily se s různými druhy a znaky písma. Prohlédly si knihy pro nevidomé, viděly písmo psané v azbuce, vyzkoušely si napsat pár čínských znaků a vyluštit rébus v Braillově písmu. Pohádka o Zuzančiných neposedných písmenkách se jim také moc líbila.

Foto

AKCE  S  MASKOTEM  CITRONEM  29.3.

Dnes nás navštívili zástupci firmy Ovocentrum z Valašského Meziříčí. V rámci akce "Ovoce do škol" si pro nás připravili výukový program s maskotem Citronem. Zábavnou formou děti seznámili s některými druhy ovoce a zeleniny. Děti se dozvěděly, jaké vitamíny ovoce a zelenina obsahují, jaké léčí nemoci, a proč je důležité ovoce a zeleninu jíst. Některé si vyzkoušely, jak je citron kyselý. Každý si odnesl malou odměnu. Program se dětem moc líbil, ze všeho nejvíc maskot Citron, se kterým si na závěr každá třída udělala společné foto.

Foto

CESTA  CHLEBA  NA  NÁŠ  STŮL 7.3.

chléb

Dnes jsme navštívili ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. V programu se děti seznámily se složitou cestou, která vede od malého zrníčka až na náš stůl. Naučily se poznávat jednotlivé druhy obilí a seznámily se s dávnými zemědělskými postupy. Samy si  upekly  svůj chlebánek. Většinou si těsto zapletly do pletýnky. Zábavnou formou se dozvěděly, co se z kterého obilí vyrábí a na co se dá použít třeba kukuřičné šustí. Dětem se dopoledne líbilo a některé přivezly svůj chlebánek ochutnat i domů. Recept na chlebánky naleznete ve fotogalerii. 

Foto

NÁVŠTĚVA   KNIHOVNY  2.2.

Byla to naše druhá návštěva. Paní knihovnice s námi zopakovala různé pohádky. Děti hádaly názvy pohádek podle obrázků, pomocí smajlíků ukazovaly svoje znalosti pohádek. Poskládaly děj pohádky O perníkové chaloupce a nakonec si vypůjčily knížku, kterou si mohly číst nebo prohlížet v oblíbeném koutku.

Foto

S  ČÍSLICEMI  DO  POHÁDKY  22.1.

čísla

V projektu jsme si procvičili čísla od 1 do 10. Děti vypracovaly pracovní listy, poslechly si pohádky a zhlédly příběh Maxipsa Fíka a Králíků z klobouku. Z plastelíny vymodelovaly jméno maxipsa Fíka a číslice. Jak se jim to povedlo, si prohlédněte ve fotogalerii.

Foto 

ZDRAVÉ  ZOUBKY  13.1.

zub

Ve středu 13. ledna navštívily 1. a 2. třídy dvě studentky lékařské fakulty. Zajímavou formou děti seznámily se stavbou zubu, povykládaly si s nimi o zdravé stravě a o tom, proč zoubky pravidelně čistit. Nakonec s dětmi čištění zoubků nacvičily a všem individuálně ukázaly, jak si je správně vyčistit. Pro všechny bylo překvapení, že se má kartáček držet jako tužka. :-)

Foto

MIKULÁŠ  4.12.

mikuláš

V pátek nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly. I když v některých dětech byla malá dušička, vše jsme zvládli a čerti si nikoho neodnesli. Děti jim přednesly básničku a za odměnu dostaly malou sladkost.

Foto

 

PŘEDÁVÁNÍ  SLABIKÁŘE  25.11.

STREET DANCE  24.11.

Foto

VIDA  CENTRUM  BRNO  19.11.

pokus

Náš první výlet se vydařil. Po příjezdu nás čekal v laboratoři "Hustý program". Cílem programu bylo prostřednictvím pokusů s kapalinami seznámit děti s odlišným významem slova "hustý". Vyrobily si barevný koktejl, lávovou lampu a záložku. Po svačince nás čekala Science show, kde jsme viděli pokusy a kouzla s kapalným dusíkem. Následoval volný program, který se dětem líbil asi nejvíce. Musím je pochválit. Až na malé výjimky byly všechny moc hodné.

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY   6.10.

krteček

 

Dnes jsme absolvovali první návštěvu knihovny. Provázela nás známá postavička KRTEČEK. Paní knihovnice nám povykládala o autoru Zdeňku Müllerovi, promítla pěkné obrázky a děti se seznámily s knihami tohoto autora. Ve skupinkách poskládaly pohádku podle obrázků a nakonec si mohly vypůjčit a prohlížet knihu dle vlastního výběru. Každé dítě dostalo záložku s informacemi o místní knihovně. Návštěva knihovny se vydařila a budeme se těšit na další.

Foto

 SLIB PRVŇÁKA     2.10.

V pátek měli naši prvňáčci za sebou první měsíc školy a složili svůj prvňácký slib.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA     25.9.

peníková chaloupka

Náš první projektový den. Některé děti přišly v maskách. Opravili jsme popletenou pohádku, poslechli si tu správnou. Děti plnily úkoly a za každý splněný úkol dostaly perníček na nalepení do své perníkové chaloupky. Celé dopoledne mlsaly perníčky napečené od maminek a babiček. Také si zatancovaly na písničku "Perníková chaloupka". Po splnění všech úkolů dostaly kamínek, kterým si Jeníček s Mařenkou značili cestu domů. Během dopoledne nás navštívily dvě ježibaby. Dokonce i s lopatou. Naštěstí si nikoho neodvedly, protože děti byly šikovné a hodné.

Foto

STMELOVACÍ PROGRAM 1.A     8.9.2015

Na první dvě vyučovací hodiny za námi do třídy přišly pracovnice ŠPP (školního poradenského pracoviště) Radka Minaříková a Marie Burešová. Pro děti si připravily zajímavé hry, aby lépe poznaly své nové kamarády a kamarádky ve třídě. Nejvíce se dětem líbila hra na "Broučky" a "Hádání za dekou".

Foto