Základní škola Židlochovice

2.B

třídní učitel:                Mgr. Petra Křížová
tel.:                                 547 238 420

email:                            petra.krizova@zszidlochovice.cz
asistent pedagoga:    Markéta Dobrovolná

Aktuality

 • V geometrii používáme pravítko (stačí 15 cm, ne dřevěné), tužku č. 3 - děti mají v pouzdře vždy ořezanou tužku!
 • soutěž pro děti "Poznej kvalitu...vyhraj kvalitu", informace zde
 • Studentka pedagogické fakulty nabízí doučování. tel.: 776 711 320

 • Trénujte s dětmi hlasité čtení - alespoň 10 - 15 minut denně, porozumění přečteného.
 • ČJ - druhy vět,  významy slov, abecední řazení, hlásky, samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, slova s dě, tě ně, bě, pě, vě, mě, slovní druhy - podstatná jména, slovesa, spojky, předložky
  diktáty, opisy, přepisy, doplňování
  M - číst a porovnávat čísla do 100, + - do 100 s přechodem písemně i zpaměti, násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
  slovní úlohy

 • KVĚTEN
  1.5. státní svátek
  8.5. státní svátek
  24.5. Divadlo věž (Sokolovna Židlochovice)
 • ČERVEN
  6.6. Atletický trojboj (hřiště Tyršova)
  13.6. Školní výlet hrad Veveří + plavba parníkem
  15.6. Návštěva knihovny
  30.6. Vysvědčení

 

 • ZÁŘÍ
  5.9. Vycházka po Židlochovicích
 • ŘÍJEN
  6.10. Návštěva knihovny
  10.10. Třídní schůzky
  13.10. Výukový program Hasík
  25.10. Projektový den Halloween
  26. - 27.10. Podzimní prázdniny
  28.10. Státní svátek
 • LISTOPAD
  3.11. Výukový program Hasík
  10.11. Ekocentrum Trkmanka - Barevný podzim
  17.11. Státní svátek
  18.11. ředitelské volno
 • PROSINEC
  5.12. Mikulášské dopoledne
  6.12. Andělská Mikulášská - Dolní Kounice
  8.12. Vánoční koncert REVA
  13.12. Třídní schůzky
  13.12. Kavárnička, vánoční jarmark
  20.12. Výchovně vzdělávací akce s maskotem Citrónem
  22.12. Vánoční dopoledne
  23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny
 • LEDEN
  23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny
  25.1. Divadelní vystoupení Veverka Zrzečka
  31.1. Pololetní vysvědčení
  30.1. - 2.2. Týden zdraví
 • ÚNOR
  3.2. pololetní prázdniny
  16.2. Beseda v knihovně
 • BŘEZEN
  2.3. Hudební výukový program
  13. - 17.3. Jarní prázdniny
  24.3. Hvězdárna Brno
 • DUBEN
  11.4. Den otevřených dveří
  11.4. Cesta trička - výukový program Adra (3. - 4. vyučovací hodina)
  12.4. Projektový den Velikonoce
  13.4. Velikonoční prázdniny
  14.4. Velký pátek
  17.4. Velikonoční pondělí
            Projektový den Den Země
  24.4. Třídní schůzky
 • KVĚTEN
  1.5. státní svátek
  8.5. státní svátek
  Návštěva čističky vod
 • ČERVEN
  13.6. školní výlet - Veveří a parník
  30.6. Vysvědčení
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
 • Klasifikace za 1. pololetí se uzavírá v pátek 20.1. 2017
 • Vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno v úterý 31.1. 2017
 • Klasifikace za 2. pololetí se uzavírá v pátek 16.6. 2017
 • Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno v pátek 30.6. 2017

 

 • Den otevřených dveří proběhne v úterý 11.4.201

 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

10.10.2016 v 16.00 pleneární schůze na ZŠ Tyršova - tělocvična

 • 10.10.2016 v 16.45 třídní schůzka na ZŠ Tyršova

 • 13.12. 2016 od 16.00  tř. schůzka na ZŠ Tyršova +Vánoční jarmark

 • 24.4. 2017 od 16.00 do 18.00 třídní schůzka na ZŠ Komenského

 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Český jazyk - Mgr. Marcela Černá

Matematika - Mgr. Marcela Černá

Prvouka - Mgr. Marcela Černá

Hudební výchova - Mgr. Pavlína Srncová

Tělesná výchova -Mgr. Marcela Černá

Výtvarná a pracovní výchova - Mgr. Helena Chmelková

 

 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Třídní učitelka:               Mgr.  Marcela Černá

e-mail:                            marcela.cerna@zszidlochovice.cz

tel. : ZŠ Komenského:     547 238 420 

 

Školní psycholog:            Mgr. Marie Burešová         tel.: 547 425 428

Speciální pedagog:         Mgr. Radka Minaříková     tel.: 547 231 852

 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2065.

Vánoční prázdniny budou zahájeny  v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3 února 2017.

Jarní prázdniny v okrese Brno-venkov budou v týdnu 13.3. -   19.3. 2017.

Velikonoční prázdniny si žáci užijí ve čtvrtek 13. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od  soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/18  začne  v pondělí 4. září 2017.

 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

 

 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Vyučovací hodiny:

 1. hod 7.55 -   8.40
 2. hod 8.50 -   9.35
 3. hod 9.50  -  10.35
 4. hod 10.45 -  11.30
 5. hod 11.40 -  12.25
 6. hod 12.35 -  13.20

Přestávky:

8.40  -  8.50
9.35  -  9.50
10.35  - 10.45
11.30  - 11.40
12.25  - 12.35

 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
 • Český jazyk

Online cvičení

Zábavná obrázková cvičení na čtení

Zábavná cvičení na psaní

Nauč se číst

 

 • Matematika

Online cvičení

Zábavné opakování

Nauč se počítat

 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

www.zidlochovice.cz: Město Židlochovice

www.zszidlochovice.cz: ZŠ Židlochovice

www.msmt.cz:  Ministerstvo školství a tělovýchovy

www.sssbrno.cz: Středisko služeb školám

www.ucitelskenoviny.cz: Učitelské noviny

www.kjm.cz: Knihovna Jiřího Mahena, Brno

www.mzk.cz:  Moravská zemská knihovna, Brno

www.spn.cz: Nakladatelství SPN

www.alter.cz: Nakladatelství Alter

www.scientia.cz: Nakladatelství Scientia

www.fortuna.cz: Nakladatelství Fortuna

www.sevt.cz:  SEVT - učebnice a tiskopisy

www.chamber.cz:  Školní pomůcky a nábytek

www.tvorivyamos.cz: Tvořivý Ámos - nápady

www.studio1a1.cz: Nakladatelství Studio 1+1

www.uiv.cz: Ústav pro informace a vzdělávání

www.vasedeti.cz  : Vaše děti

krnd.blog.cz/0801/jak-zabavit-nadane-deti: Klub rodičů nadaných dětí, Brno

diktaty.ewa.cz/diktold: Diktáty

cr.ic.cz/index.php: Historie ČR

www.kidsland.cz/hry.php: On line hry pro děti

www.rodinanasbavi.cz/: Rodina nás baví

www.zlatyamos.cz: Anketa Zlatý Amos

www.malypacient.cz/pohadka.html  : Malý pacient

www.mestoprodeti.cz: akce pro děti v městě Brně, den po dni

 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z AKCÍ A PROJEKTŮ

ZPRÁVY Z AKCÍ A PROJEKTOVÝCH DNŮ 2016/2017

Bloček - výtvarná akce 7.2.2017

Pololetní vysvědčení 2.2.2017

Týden zdraví 30.1. - 2.2.2017

I přesto, že v tomto mrazivém zimním období všude kolem nás číhá spousta bacilů, které se nevyhnuly ani židlochovickým dětem, se naši druháci s velkým nadšením pustili do projektového týdne „Zdraví“.

Protože se říká „sportem ku zdraví“, žádný den jsme nevynechali rozcvičku na zábavnou písničku. Hned první den děti přišly na spoustu věcí, které bychom měli dělat pro svoje zdraví. Nedílnou součástí pevného zdraví je pestrá a vyvážená strava se spoustou vitamínů, dostatek pohybu a spánku, smích a pohoda. Vyjmenovali jsme také spousty nezdravých potravin a nápojů, se kterými se denně potkáváme, ale měly bychom je omezit. Žáci přišli na nezdravé neduhy nejen dětí, ale také dospělých J.

Abychom věděli, které potraviny a v jakém množství by se měly denně konzumovat, vzali jsme si na pomoc Pyramidáčka. Tento chlapec nás provázel celým dnem a s pomocí jeho pohádkového příběhu nám vysvětlil, co je to potravinová pyramida. Dozvěděli jsme se, které potraviny bychom měli jíst nejčastěji a naopak, kterých bychom se měli vyvarovat. Jednotlivé skupinky dětí pak vytvořily krásné vlastní Pyramidáčky.

Nebyl by to týden o zdraví, kdybychom neochutnali nějaké ovoce a zeleninu. Děti naslepo ochutnávaly a hádaly, o jaký druh ovoce či zeleniny se jedná. Všichni vyzkoušeli a nezalekli se např. ani hořkého grepu či červené řepy J.

Zúčastnili jsme se ankety o nejoblíbenější ovoce a nejméně oblíbenou zeleninu. Děti všechny informace zpracovaly do obrázkového grafu.

Celý týden o zdraví jsme završili přípravou zdravé pomazánky. Děti si samy vybraly recept na zdravou pomazánku, přinesly ingredience a celé třídě připravily zdravou svačinku. Odborná porota složená z žáků druhých tříd ochutnávala a nakonec vybrala nejlepší a nejchutnější pomazánku.

Vánoční dopoledne 22.12.2016

Andělská Mikulášská 6.12.2016

Foto

Foto (od místního pana fotografa)

Mikulášské dopoledne 5.12.2016

Trkmanka 10.11.2016

Foto

Halloween - projektový den 25.10.2016

Náš první letošní projektový den se nesl ve strašidelném duchu. Spousta dětí přišla v krásných maskách. Povykládali jsme si o tradicích Halloweenu a Dušiček. Děti splnily úkoly v pracovním listu, zahrály si halloweenské pexeso a vyrobily netopýra. Poslechli jsme si strašidelné písničky a zhlédli krátkou strašidelnou pohádku.

foto

 

Hasík 13.10. a 3.11.2016

V říjnu a listopadu navštívili druhou třídu místní hasiči a hasičky v rámci preventivně vzdělávacího programu Hasík. Děti si formou hry osvojili spoustu důležitých informací.

 • Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)

 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje)

 • Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání

 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár

 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici

 • Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý)

 • Nalezené zápalky a "hra" s nimi

 • Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách

 • Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu

 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat

 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole

 • Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším

foto

Návštěva  knihovny  6.10.2016

Téma dnešní návštěvy byly pohádky z večerníčků. Paní knihovnice si pro děti nachystala nejen
obrázky z večerníčků, ale i nahrávky. Děti hádaly název večerníčku. Ne všechny děti však tyto pohádky znají. Prohlédly si knihy večerníčkových pohádek a psaly názvy postavičVýsledek obrázku pro večerníčekek z večerníčků. Na závěr si děti prohlížely a pročítaly vypůjčené  knihy dle vlastního výběru.Plavání

foto

foto 2

ZPRÁVY Z AKCÍ A PROJEKTOVÝCH DNŮ 2015/2016

ŠAMA ATLETIKA 22.6.

Dnešní letní den si děti z 1. stupně změřily síly na novém školním hřišti na ZŠ Tyršova. Soutěžily v klasickém lehkoatletickém trojboji a v netradičních disciplínách. Skákání v pytli, slalom s florbalovou hokejkou, hod kruhem na kužel, naplňování kelímku vodou, běh po zamotání se kolem kuželu, chůze s kamarádem o třech nohou. I když bylo velmi teplé počasí, děti si netradičního sportování užily a snažily se závodit ze všech sil.
foto

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 21.6.

V úterý nastal pro všechny prvňáčky dlouho očekávaný den. Na začátku školního roku dětem paní knihovnice přislíbila velkou odměnu, pokud budou šikovní a naučí se číst. Každý prvňáček musel splnit nelehké čtenářské úkoly - hledal písmena a slova k obrázkům a plnil přečtené úkoly. Všichni tuto zkoušku zvládli na výbornou, složili čtenářský slib a byli pasováni na čtenáře. Poblahopřát a předat dětem čtenářský pergamen s medailí přišla i paní ředitelka.
Děkujeme našim deváťákům, kteří prvňáčky provázeli při plnění úkolů celé dopoledne a knihovně za organizaci.
foto

DEN BEZ TŘÍD 17.6.

V pátek 17.6. jsme se zúčastnili mezinárodního Dne prázdných tříd, který pochází z Velké Británie. V tento den mají děti výuku venku. I když nám počasí moc nepřálo a foukal silný vítr, vydali jsme se na "Starec". 1.A i 1.B spojily své síly a celé dopoledne soutěžily a plnily záludné úkoly venku a poté i v tělocvičně. Pro všechny bylo společné učení venku velkou zábavou.
foto, foto 2

ŠKOLNÍ VÝLET 16.6.


foto

 

PRVNÍ POMOC PRO PRVŇÁČKY 4.5.

Že poskytnout první pomoc může i malý prvňák, se přesvědčili i naši prvňáčci. Díky panu záchranáři z ZZS JMK jsme si ujasnili telefonní čísla, na která máme volat záchranou službu. Vyzkoušeli jsme si telefonování a průběh rozhovoru s paní dispečerkou a naučili jsme se, jak zjistit, jestli je zraněný při vědomí a zda dýchá. 
foto

ČARODĚJNICKÉ  DOPOLEDNE  26.4.

V úterý, na den otevřených dveří, se naše první třídy proměnily v čarodějný rej. Sešla se spousta čarodějnic, které plnily nelehké úkoly, aby mohly získat letecký průkaz na košťata. Řešily začarované rébusy, popletená slova a spoustu dalších úkolů, ve kterých uplatnily, co se dosud naučily.
Nechyběla ani jízda na koštěti, hod pavoukem, přeskok přes oheň a pojídání červů.
Všechny čarodějnice překážky nakonec zdolaly a letecký průkaz získaly.

NÁVŠTĚVA  KNIHOVNY  12.4.

Dnes to byla již třetí návštěva knihovny. Tentokrát na téma "Písmenka". Beseda byla moc zajímavá. Děti se dozvěděly, jak se lidé dorozumívali dříve, ještě když neuměli psát. Seznámily se s různými druhy a znaky písma. Prohlédly si knihy pro nevidomé, viděly písmo psané v azbuce, vyzkoušely si napsat pár čínských znaků a vyluštit rébus v Braillově písmu. Pohádka o Zuzančiných neposedných písmenkách se jim také moc líbila.

AKCE  S  MASKOTEM  CITRONEM  29.3.

Dnes nás navštívili zástupci firmy Ovocentrum z Valašského Meziříčí. V rámci akce "Ovoce do škol" si pro nás připravili výukový program s maskotem Citronem. Zábavnou formou děti seznámili s některými druhy ovoce a zeleniny. Děti se dozvěděly, jaké vitamíny ovoce a zelenina obsahují, jaké léčí nemoci, a proč je důležité ovoce a zeleninu jíst. Některé si vyzkoušely, jak je citron kyselý. Každý si odnesl malou odměnu. Program se dětem moc líbil, ze všeho nejvíc maskot Citron, se kterým si na závěr každá třída udělala společné foto.

foto

CESTA  CHLEBA  NA  NÁŠ  STŮL 7.3.

chléb

V pondělí po jarním prázdninách jsme navštívili ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. V programu se děti seznámily se složitou cestou, která vede od malého zrníčka až k voňavému chlebu na náš stůl. Naučily se poznávat jednotlivé druhy obilí a seznámily se s dávnými zemědělskými postupy. Zábavnou formou se dozvěděly, co se z kterého obilí vyrábí. Také si samy upekly  svůj chlebánek. Dětem se dopoledne líbilo a některé přivezly svůj chlebánek ochutnat i domů. Recept na chlebánky naleznete ve fotogalerii. 

foto

NÁVŠTĚVA   KNIHOVNY  2.2.

Byla to naše druhá návštěva. Paní knihovnice s námi zopakovala různé pohádky. Děti hádaly názvy pohádek podle obrázků, pomocí smajlíků ukazovaly svoje znalosti pohádek. Poskládaly děj pohádky O perníkové chaloupce a nakonec si vypůjčily knížku, kterou si mohly číst nebo prohlížet v oblíbeném koutku.

foto

S  ČÍSLICEMI  DO  POHÁDKY  22.1.

čísla

V projektu jsme si procvičili čísla od 1 do 10. Děti vypracovaly pracovní listy, poslechly si pohádky a zhlédly příběh Maxipsa Fíka a Králíků z klobouku. Z plastelíny vymodelovaly číslice. Jak se jim to povedlo, si prohlédněte ve fotogalerii.

foto

ZDRAVÉ  ZOUBKY  13.1.

zub

Ve středu 13. ledna navštívily 1. a 2. třídy dvě studentky lékařské fakulty. Zajímavou formou děti seznámily se stavbou zubu, povykládaly si s nimi o zdravé stravě a o tom, proč zoubky pravidelně čistit. Nakonec s dětmi čištění zoubků nacvičily a všem individuálně ukázaly, jak si je správně vyčistit. Pro všechny bylo překvapení, že se má kartáček držet jako tužka. :-)

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ 28.1.

foto

MIKULÁŠ  4.12.

mikuláš

V pátek nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly. I když v některých dětech byla malá dušička, vše jsme zvládli a čerti si nikoho neodnesli. Děti jim přednesly básničku a za odměnu dostaly malou sladkost.

foto

PŘEDÁVÁNÍ  SLABIKÁŘE  25.11.

STREET DANCE  24.11.

 

V úterý 24.11. se žáci prvního stupně zúčastnili vzdělávajícího, tanečního a zábavného projektu, jehož hlavní náplní je praktická výuka moderního tance STREET DANCE.

 

Hned v úvodu nás lektoři taneční školy TIMEDANCE rozehřáli taneční rozcvičkou. Poté jsme se učili taneční prvky a choreografii k oblíbené písničce z Madagaskaru 
I like to move it move it.

 

Na závěr nám lektoři zatančili profesionální tanec a všechny děti dostali za taneční výkony sladkou odměnu.

foto

VIDA CENTRUM 12.11.

Ve čtvrtek 12.11. jsme se vydali do přírodovědného VIDA CENTRA. 
Hned v úvodu nás čekal "Hustý program". Byl hustý v mnoha ohledech. Děti se staly vědátory s bílými plášti. Hlavním cílem však bylo prostřednictvím pokusů s kapalinami seznámit děti s odlišným významem slova "hustý". Vyrobily si barevný koktejl, lávovou lampu a záložku. Po svačině nás čekala Science show, kde jsme viděli pokusy a kouzla s kapalným dusíkem. Poté jsme se vydali na prohlídku expozicí, kde jsme vyzkoušeli mnoho zajímavých vynálezů a atrakcí.
Děti byly po celé dopoledne perfektní a celý výlet se jim moc líbil :).

foto

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 6.10.

V úterý 6.10. jsme navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice nás seznámila s autorem Krtečka a jeho díly. Děti si prohlédly mnoho knížek Zdeňka Milera a plnily nelehké pohádkové úkoly.
Za odměnu si každý vybral jednu knihu, kterou si prohlédl.
Na návštěvu knihovny se budeme opět těšit.

foto

SLIB PRVŇÁKA 2.10.

V pátek měli naši prvňáčci za sebou první měsíc školy a složili svůj prvňácký slib.

foto

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA     25.9.

Náš první projektový den jsme strávili pohádkově. Některé děti i přišly v maskách. Opravili jsme popletenou pohádku a poslechli si tu správnou. Děti plnily úkoly a za každý splněný úkol dostaly perníček na nalepení do své perníkové chaloupky. Celé dopoledne si pochutnávaly na perníčcích napečených od maminek a babiček. Pohádkové dopoledne s dětmi trávily i dvě hodné ježibaby, které si s sebou přinesly košťátko a lopatu. Všechny děti si vyzkoušely, jak se na lopatu sedá. Nikoho ale naštěstí do pece nehodily, protože naše děti jsou šikovné a žádné ježibabě se jen tak nevydají.

foto

STMELOVACÍ PROGRAM 1.B     9.9.2015

Na první dvě vyučovací hodiny za námi do třídy přišla pracovnice ŠPP (školního poradenského pracoviště) Radka Minaříková. Pro děti si připravila zajímavé a zábavné hry, aby lépe poznaly své nové kamarády a kamarádky ve třídě. Nejvíce se dětem líbila hra na "Broučky" a "Hádání za dekou" a všichni jsme se také nasmály u "Ksichtíků". Děti se zase o něco lépe poznaly a užily si spoustu zábavy.

foto